Vooraankondiging extra Algemene Leden Vergadering

Beste Tic-Tac leden,

Op vrijdag 3 november 2017 is er een extra Algemene Leden Vergadering.

De hal is open vanaf 19.00 uur, start vergadering 19.30 uur.

Jullie worden vriendelijk verzocht en geadviseerd om daarbij aanwezig te zijn.

In deze vergadering wordt de stand van zaken rondom onze nieuwbouwplannen besproken en aan jullie gepresenteerd.

Daarna moet er formeel gestemd worden door de leden om het bestuur toestemming te geven om deze nieuwbouwplannen uit te gaan voeren en om daarvoor verplichtingen aan te gaan.

De agenda voor deze vergadering wordt jullie binnenkort toegezonden en is dan ook te lezen op het mededelingenbord in onze hal.

Vriendelijke groet en tot vrijdag 3 november.

Het bestuur.