Tijdelijke sluiting Jeu de Bouleshal

Met pijn in ons hart moet het bestuur van Tic-Tac besluiten om onze hal vanaf morgen tot nader order te sluiten. We zitten toch in een risicogroep en we willen en kunnen het risico niet nemen dat er dadelijk toch iemand besmet wordt.
Ook het jubileum toernooi van 28 maart gaat niet door. 
We houden ons aan de landelijke richtlijn. Hopelijk duurt deze situatie niet te lang en kunnen we daarna genieten van onze nieuwe hal.
 
Vriendelijke groeten,

Bestuur Jeu de Boulesclub Tic-Tac