Persbericht gemeente Deurne

PERSBERICHT

 8 juli 2014

Gemeente zegt bruikleenovereenkomsten locaties Haspelweg en Kruisstraat op 

Actieve rol gemeente in vinden nieuwe huisvesting bestaande gebruikers 

Het college van B&W van de gemeente Deurne heeft besloten om de bruikleenovereenkomsten met de gebruikers van de  voormalige schoolgebouwen aan de Haspelweg en Kruisstraat op te zeggen. De gebruikers zijn eind 2013 geïnformeerd dat beëindiging op korte termijn aan de orde kan zijn. De huidige gebruikers kunnen nog tot medio november dit jaar van hun huidige ruimte gebruik maken. 

Zoals mag worden verwacht zal de gemeente Deurne een actieve rol spelen bij het vinden van een nieuwe locatie voor de gebruikers van de betreffende panden die een belangrijke maatschappelijke rol spelen. Daarbij zal gebruik worden gemaakt van de leegstand in de reguliere gemeenschapsaccommodaties in Deurne. 

De gemeente Deurne is van mening dat woningcorporatie Bergopwaarts deze locaties conform reeds in 2004 en 2005 gemaakte contractuele afspraken moet afnemen. De locaties moeten daarvoor vrij van gebruik zijn.

Ook de veiligheidssituatie Haspelweg maakt het noodzakelijk om nu de bruikleenovereenkomsten op te zeggen. 

Het betreft de oude locatie van het Hub van Doornecollege (Haspelweg) en het voormalige Elkervoorde (Kruisstraat). Schoolbestuur Ons Middelbaar Onderwijs (OMO) heeft haar onderwijs inmiddels geconcentreerd in het “Scholenvierkant” in de St. Jozefparochie, waarna de oude schoolgebouwen tijdelijk in gebruik zijn gegeven aan diverse partijen.

In de Kruisstraat is dat DESTAT (Deurnese Stichting Ateliers) en in de Haspelweg zijn dat 25 diverse verenigingen en organisaties, zoals Jeu de Boules vereniging TIC TAC, turnvereniging KDO, de Deurne Media Groep (DMG), de kledingbank en de voedselbank.

Doorleveren locaties Bergopwaarts

In 2004 en 2005 hebben schoolbestuur (OMO), Bergopwaarts en de gemeente Deurne afgesproken dat de gemeente de voormalige onderwijslocaties overneemt van OMO, waarna de gemeente deze door zou verkopen aan Bergopwaarts. Bergopwaarts heeft deze locaties tot op heden niet van de gemeente afgenomen, maar zal dat op korte termijn alsnog doen. Daartoe moeten de bruikleenovereenkomsten – die altijd als tijdelijk waren bedoeld – nu worden beëindigd. De gebruikers zijn hiervan altijd op de hoogte geweest en eind 2013 is tijdens een informatiebijeenkomst reeds aangekondigd dat beëindiging op korte termijn aan de orde kan zijn.

Vraag en aanbod brengen we actief  bij elkaar

De bruikleenovereenkomsten worden  opgezegd. Dit betekent dat de ruimtes met ingang van 10 november 2014 niet meer gebruikt kunnen worden. De gebruikers wordt daarmee een redelijke termijn gegund om nieuwe huisvesting te vinden voor hun activiteiten. Het college begrijpt dat dit voor veel gebruikers een vervelende situatie is, maar Deurne heeft veel maatschappelijk vastgoed waardoor alternatieven beschikbaar zijn. Diverse gemeenschapshuizen  hebben moeite hun exploitatie rond te krijgen, doordat zij te weinig huurders hebben. De gemeente wil door vraag en aanbod bij elkaar te brengen, het gebruik van deze voorzieningen stimuleren. Omdat deze huisvestingsmogelijkheden misschien niet  bij alle gebruikers bekend zijn, gaat de gemeente deze partijen actief met elkaar in contact te brengen.

Einde persbericht

 

Noot voor de redactie: Heeft u verder vragen dan kunt u contact opnemen met team Communicatie gemeente Deurne, telefoonnummer: (0493) 387 711, e-mail: communicatie@deurne.nl.