Mededeling Trainingen

Diverse keren is gevraagd om weer trainingen te gaan geven.

We pakken dit op en het is dan ook de bedoeling om deze op de woensdagavonden te gaan geven van 19.00 – 21.00 uur. Voorwaarde is wel dat er minimaal 10 belangstellenden zijn die ook serieus mee gaan doen.
Ad Vereijken zal deze training verzorgen.

We starten op 7 maart met een proefperiode van 4 weken (dus t/m 28 maart). Daarna bekijken we of er nog genoeg belangstelling is voor een vervolg en hoe we dat dan verder in gaan vullen.

Geef je op door in te tekenen op het formulier dat op het prikbord hangt.