Leden Tic-Tac actief bij “Deurne Wittut”

logoHeel Deurne stond afgelopen zaterdag op zijn kop vanwege de plaatselijke dorpsquiz “Deurne Wittut”.

Meer dan 100 teams van allerlei samenstelling deden daaraan mee en zo ook een team met als kern een aantal leden van Tic-Tac. Onder de bezielende leiding van Mia Keunen en Irene Bijsterveld hebben een kleine 20 mensen een avond lang alle opdrachten uit het quizboek van meer dan 50 pagina’s proberen aan te pakken, uit te zoeken en op te lossen. Voorwaar een hele opgave.

Een van de opdrachten die al van tevoren moest worden uitgevoerd was het maken van een rijdende auto die aan allerlei voorwaarden moest voldoen zoaautols afmetingen en gewicht.
Zie hiernaast het prachtige resultaat waaraan met name door Jan van de Berkmortel, Harrie Keunen en Karel van Deursen hard is gewerkt.

Op de zaterdagavond stond het huis van Mieke van Dijk zo’n beetje op zijn kop. In dit zenuwcentrum zaten alle knappe koppen die, gewapend met de moderne hulpmiddelen als lap-top, tablet en telefoon, maar ook met zo veel mogelijk relevante boeken, de strijd aangingen met de vragen en opdrachten. Regelmatig toog “de vliegende brigade” uit naar alle hoeken van Deurne om alle informatie boven tafel te krijgen. Ook werden regelmatig mensen gebeld die zich beschikbaar hadden gesteld als achterban.

Het resultaat van al deze activiteiten is nu nog niet duidelijk. De uitslag/feestavond vindt plaats op zaterdag 10 december in Zalen van Bussel.

Er is echter nu al één resultaat te vermelden:

Het was een hartverwarmende happening en alle deelnemers hebben er van genoten. 

Volgend keer zijn we zeker weer van de partij, hopelijk met nog meer mensen van Tic-Tac, want het blijkt dat iedereen kennis te over heeft om een steentje bij te kunnen dragen aan het uiteindelijke resultaat.