Introductie van de website

De nieuwe website van Tic Tac is klaar!

Iedereen kan via internet de website bezoeken. Tik in:  www.jdbtictacdeurne.nl .
We willen alle leden de gelegenheid bieden om met de website te leren omgaan. Jullie zijn daarom van harte uitgenodigd op:

  • Zondagmorgen 29 juni, of op
  • Dinsdagmiddag 1 juli, of op
  • Donderdagavond 10 juli

Voor het spelen, in de pauze en na het spelen willen we in kleine groepjes de website laten zien. Je kunt ook je eigen laptop of tablet meenemen, dan kun je meteen de website op je eigen computer bekijken.

We laten je zien wat je allemaal op de website kunt vinden en waarvoor je de website kunt gebruiken.

Je mag ook je partner of kleinkind sturen of meenemen.

We helpen je ook later nog met alle plezier, meestal is één van ons wel aanwezig.

 

Namens het bestuur,

Margreet en Thom de Vos
Mieke en Leo van Dijk