Herstart boulen 16 mei 2020

Liessel, 13 mei 2020,

Beste leden van JDB Tic-Tac,

N.a.v. de verruiming van de regels i.v.m. het coronavirus, is het bestuur tweemaal bijeen geweest. We mogen weer open, maar met strikte afspraken. De richtlijnen van de NJBB (de jeu de boulesbond) en van de overheid zijn hierbij onze handvatten.

Vanaf zaterdag 16 mei a.s. gaan we weer voorzichtig starten.

Hierbij gelden allereerst de algemene richtlijnen: Kom alleen naar de baan als je gezond bent. Bij verkoudheid, koorts of twijfel daarover blijf je thuis!
Gebruik je gezond verstand, en zorg door je gedrag goed voor jezelf en een ander.

We hebben de volgende maatregelen binnen het bestuur afgesproken:

 • Start vanaf zaterdag 16 mei 14.00 uur op de reguliere tijden.
 • Auto’s worden op het parkeerterrein geparkeerd.
 • Fietsen bij de hal stallen.
 • Ballen gaan tijdelijk mee naar huis. Dit voorkomt onnodig verkeer in en rondom de hal en banen.
 • De hal binnen is dicht.
 • De kantine is dicht tot 1 juni of tot nader bericht. Neem zonodig een eigen flesje water mee.
 • Je wacht buiten op de indeling van baan en team, hou ook dan afstand van elkaar.
 • De oneven banen zijn loop- en wachtruimte, met gepaste afstand tot elkaar.
 • We spelen op de even banen.
 • Maximaal anderhalfuur speeltijd.(NJBB)
 • Er wordt tussendoor niet opnieuw geloot.
 • Tot 1 juni of tot nader bericht zijn toeschouwers helaas niet welkom.
 • Bij regen kunnen we niet naar binnen toe.
 • Gebruik je eigen but en eigen meetlint (zie regels NJBB)
 • In tegenstelling tot de aanbeveling van de NJBB gebruiken we geen werpcirkel maar een eigen stokje of wasknijper.
 • WC-deur staat open dan is de wc vrij, geen wachtrij in hal. Ga zoveel mogelijk thuis.

Voorlopig tot 1 juni of tot nader bericht zijn er bestuursleden aanwezig, aangevuld met leden die daarvoor gevraagd worden. Zij dragen op de speeltijden een geel veiligheidshesje en zien toe op het naleven van de regels. We noemen hen even “Geel Hesje”

 • Leden respecteren richtlijnen en correcties van Geel Hesje
 • Geel hesje pakt nummers en hangt deze ook op. Zij gebruiken handschoenen). Spelers blijven ervan af!
 • Persoon met Geel Hesje is scheidsrechter voor alle banen (geen samenkomst bij het butje)
 • Bij onvoorziene omstandigheden wordt ad hoc beslist. Besluit van Geel Hesje respecteren.

Met deze regels hopen we veilig met elkaar te kunnen boulen. Mocht er nieuws zijn, dan mailen we dit uiteraard. Deze brief wordt eenmalig rondgebracht aan leden zonder mail. Ben je per mail wel bereikbaar, geef dit dan even door. Daarmee ontzie je een ander.

Met vriendelijke groet, mede namens het bestuur,

Irene Bijsterveld

Secretaris jdb Tic-Tac

Richtlijnen NJBB klik op: NJBB.nl