Er wordt weer volop gebould bij TicTac, met de nodige afstand !