De Rabo ClubSupport schrijft ons dit!!

Een persoonlijk bedankje

Voor Rabobank is een club zoveel méér dan een club. Daarom Biedt Rabobank clubs en verenigingen een steuntje in de rug. Juist nu. Jeu de Boulesclub Tic-Tac bedankt iedereen die op ons heeft gestemd. Met deze bijdrage kunnen wij ons bestedingsdoel realiseren.

Wij hebben een bedrag van € 694,85 behaald.