De AVG verklaring voor TicTac.

Vanaf nu vind u onder het menu Tic-Tac een nieuwe pagina PRIVACY.
Daarin legt het bestuur van Tic-Tac vast hoe met privacy wordt omgegaan binnen de vereniging.