ALV 24 januari 2019

Traditiegetrouw, en volgens ons huishoudelijk reglement, vindt in 
januari onze jaarvergadering plaats.
Daarom nodig ik jullie hierbij van harte uit om de ALV bij te wonen op 
donderdag 24 januari a.s. in onze hal.
De hal is open vanaf 18:30 uur en de vergadering start om 19:00 uur.