Extra Algemene Ledenvergadering Tic-Tac

In verbandAlgemene-Ledenvergadering met de perikelen rond onze accommodatie “de Uitkomst” heeft het bestuur een extra algemene ledenvergadering uitgeschreven. Daarin worden de leden van Tic-Tac op de hoogte gesteld van de stand van zaken op dit moment en de mogelijkheden die tot nu toe zijn onderzocht.

Het is van het grootste belang dat zoveel mogelijk leden deelnemen
aan deze vergadering, die plaats vindt op:

donderdag 16 oktober as.
aanvang 19.30 uur
(hal open om 19.00 uur)
in de Uitkomst