Algemene ledenvergadering 2014

De algemenimgrese ledenvergadering is de afgelopen 4 januari bijeengeweest. Er waren 68 leden aanwezig, een grote opkomst! De nieuwjaarswensen werden uitgewisseld onder het genot van een kopje koffie. Om 20.00 uur begon de officiële vergadering. Er stonden veel belangrijke onderwerpen op de agenda, waaronder  de begroting, de verhoging van de contributie en de nieuwe toernooikalender. Pas tegen 23.00 uur kon de voorzitter de vergadering afsluiten. De aansluitende gezellige borrel duurde tot 00.30 uur!