Algemene Leden Vergadering vrijdag 26 januari 2018

Beste leden van jdb Tic-Tac,

Hierbij mag ik jullie namens het bestuur uitnodigen voor de ALV over 2017, welke gehouden wordt op vrijdag 26 januari a.s. om 19.30 uur. De hal is open vanaf 19.00 uur. Wij hopen als bestuur dat jullie in grote getale komen. Bij verhindering wordt een melding op prijs gesteld. 

Met vriendelijke groet, mede namens het bestuur,

Irene Bijsterveld
secretaris jdb Tic-Tac