Historie

2003_11_23_historie-1-300x204

Jeu de Boulesclub Tic-Tac Deurne is opgericht op 24 maart 1990. Na jarenlang op de buitenbanen bij buurthuis “D’n Houten Hoek” te hebben gespeeld, bleek de behoefte te bestaan om ook tijdens slecht weer toch een balletje  te gooien. Er is toen gezocht naar mogelijkheden om de bestaande banen te overdekken.

 

Gebouw de Uitkomst

Maar omdat daar geen goede oplossingen voor gevonden konden worden, werd naar een andere accommodatie uitgezien. Die werd gevonden in de voormalige Technische School aan de Pastoor Jacobsstraat (het Hub van Doorne College, nu gebouw de Uitkomst). Met nadruk werd er door de Gemeente Deurne op gewezen dat deze locatie een tijdelijke was, waar we (op termijn) weer uit zouden moeten vertrekken. Natuurlijk moest er nogal wat werk worden verricht om een aantal lokalen geschikt te maken, maar met een grote groep van vrijwilligers uit de club is daar in korte tijd een  jeu de boules-hal gerealiseerd die er zijn mocht. In december 2010 konden we de nieuwe banen in gebruik nemen en genoten we, ongeacht de weersomstandigheden, van onze sport.

Haspelweg

Helaas bleek de tijd dat we hier konden spelen veel korter dan verwacht. Halverwege 2014 werd door de Gemeente Deurne de gebruikersovereenkomst opgezegd en moest uitgekeken worden naar een andere locatie. Hoewel het bestuur al langer nadacht over een definitieve en permanente eigen plek (en daar ook al voor aan het sparen was) bleek het te kort dag om daar nu continuïteit van spelen mee te bereiken. Allerlei alternatieven werden in korte tijd onderzocht. In samenspraak met de Gemeente Deurne werd een (weer tijdelijk) onderkomen gevonden. Het betrof een leegstaand bedrijfsgebouw aan de Haspelweg, wat in principe voor één jaar kon worden betrokken. Wederom werd door een grote groep vrijwilligers de verhuizing in een superkorte tijd verwezenlijkt. Weliswaar zijn het aantal banen wat beperkter dan in de Uitkomst, maar bij de opening op 23 november 2014 was er gelijk al sprake van een echt “Tic-Tac sfeertje”.

Een eigen “Boulodrome”
op sportpark De Kranenmortel.

Om niet weer tegen het probleem aan te lopen dat het contract van ons ‘tijdelijk’ onderkomen zou worden opgezegd werd besloten om de grote stap te nemen en een eigen accommodatie te realiseren. Na intensief overleg met de Gemeente en sportverenigingen werd een plek gevonden op sportpark de Kranenmortel en na ruim vijf jaar hard werken door het bestuur en de bouwcommissie is eind  2019 de bouw daadwerkelijk gestart. Dat dit net op tijd was bleek wel daar de tijdelijke hal aan de Haspelweg ontruimd diende te worden per begin 2020.

Nadat de hal casco is gezet, hebben de leden zelf met man en macht gewerkt om hem te maken tot wat hij nu is: een geweldige weersbestendige accommodatie waar Deurne trots op mag zijn. Het is een verrijking op sportgebied voor de hele gemeente Deurne.

De overdekte jeu de boules-hal, de Boulodrome, is sinds 9 februari 2020 in gebruik. De officiële opening viel samen met het dertigjarig jubileum van JDB Tic-Tac. Met de symbolische sleuteloverdracht van de bouwcommissie ging de jarenlange wens van de leden van JDB Tic-Tac definitief in vervulling: Een toekomstbestendig eigen home met 13 binnen- en 20 buitenbanen zodat in elk seizoen kan worden gespeeld.

Door deze definitieve accommodatie heeft Tic-Tac een voorziening die het mogelijk maakt om het ledenaantal te vergroten en die ruimte biedt voor grotere toernooien en de ontvangst van groepen die een dagdeel een aantal banen willen huren. De hal is ideaal voor teambuilding- en bedrijfsuitjes. Er zijn diverse arrangementen waaruit men kan kiezen.

Ook de individuele bouler is van harte welkom om
mee te komen gooien en lid te worden.