Opnieuw hebben de leden van de bouwcommissie succes geboekt!

             

Opnieuw hebben de leden van de bouwcommissie succes geboekt in hun weg naar de bouw van de nieuwe jeu de bouleshal op sportpark de Kranenmortel.

Vandaag 1 juli zal de planning van de grond- en bouwwerkzaamheden worden ingepland op het gemeentehuis  van Deurne; aanwezig zullen zijn vertegenwoordigers van SV Deurne, MHC Deurne, Tic-Tac en gemeente Deurne.

Daar zal worden vastgesteld wie en wanneer werkzaamheden zal verrichten of in opdracht zal geven. Een flinke stap vooruit op weg naar de nieuwbouw, als gevolg van vele uren werk, overleg, werk en weer overleg… Overleg over planschade, grondwerkzaamheden, aanleg calamiteitenroute, plaats van de hal, uitvoering van de hal, afmetingen, aanleg nieuw voetpad en natuurlijk de kostenbijdrage door Tic-Tac en gemeente.

De bedoeling is (voorlopig) dat de bouw wordt gestart in september met het uitzetten van de hal, het storten van de poeren en midden/eind september de spanten en andere staalwerk zal worden geplaatst.

De buitenwanden en dak zullen, als alles verloopt volgens planning, eind oktober klaar zijn. Daarmee is de bouw van de hal voltooid en zullen we aan de slag moeten in de hal: Aanleg van de vloer voor de kantine en toiletten, de bouw van een tussenwand tussen hal en kantine, kantine zelf en natuurlijk de aanleg van de binnen- en  buitenbanen.

We hopen dat we op 1 februari 2020 in ieder geval de binnenaccommodatie klaar hebben voor gebruik….

Mochten er in de toekomst nieuwe ontwikkelingen volgen, dan zullen wij u die in geen geval onthouden!

Vriendelijke groeten,
Namens de Bouwcommissie,                              

Jan van den Akker.