Currently browsing author

Beheerder

De Rabo ClubSupport schrijft ons dit!!

Een persoonlijk bedankje Voor Rabobank is een club zoveel méér dan een club. Daarom Biedt Rabobank clubs en verenigingen een steuntje in de rug. Juist nu. Jeu de Boulesclub Tic-Tac bedankt iedereen die op ons heeft gestemd. Met deze bijdrage kunnen wij ons bestedingsdoel realiseren. Wij hebben een bedrag van …

JEU DE BOULEN VOOR ALLEENSTAANDEN.

Tic-Tac begint op zondag 6 september a.s. met een spelmiddag voor alleenstaanden: Wedstrijden worden geregeld en voor spelmateriaal wordt gezorgd. De cyclus is gepland voor een keer per maand, maar kan worden aangepast naar behoefte. De volgende spelmiddag wordt op deze site nog nader bekend gemaakt.