Historie

Jeu de Boulesclub Tic-Tac Deurne is opgericht op 24maart 1990. 

Na jarenlang op de buitenbanen bij buurthuis “D’n Houten Hoek” te hebben gespeeld,   bleek de behoefte te bestaan om ook tijdens slecht weer toch een balletje te gooien. Er is toen gezocht naar mogelijkheden om de bestaande banen te overdekken. Maar omdat daar geen goede oplossingen voor gevonden konden worden, werd naar een andere accommodatie uitgezien. Die werd gevonden in de voormalige Technische School aan de Pastoor Jacobsstraat (het Hub van Doorne College, nu gebouw de Uitkomst). Met nadruk werd er door de Gemeente Deurne op gewezen dat deze locatie een tijdelijke was, waar we (op termijn) weer uit zouden moeten vertrekken. Natuurlijk moest er nogal wat werk worden verricht om een aantal lokalen geschikt te maken, maar met een grote groep van vrijwilligers uit de club is daar in korte tijd een  jeu de boules-hal gerealiseerd die er zijn mocht. In december 2010 konden we de nieuwe banen in gebruik nemen en genoten we, ongeacht de weersomstandigheden, van onze sport.

2003_11_23_historie-1-300x204Helaas bleek de tijd dat we hier konden spelen veel korter dan verwacht. Halverwege 2014 werd door de Gemeente Deurne de gebruikersovereenkomst opgezegd en moest uitgekeken worden naar een andere locatie. Hoewel het bestuur al langer nadacht over een definitieve en permanente eigen plek (en daar ook al voor aan het sparen was) bleek het te kort dag om daar nu continuïteit van spelen mee te bereiken. Allerlei alternatieven werden in korte tijd onderzocht. In samenspraak met de Gemeente Deurne werd een (weer tijdelijk) onderkomen gevonden. Het betrof een leegstaand bedrijfsgebouw aan de Haspelweg, wat in principe voor één jaar kon worden betrokken. Wederom werd door een grote groep vrijwilligers de verhuizing in een superkorte tijd verwezenlijkt. Weliswaar zijn het aantal banen wat beperkter dan in de Uitkomst, maar bij de opening op 23 november 2014 was er gelijk al sprake van een echt “Tic-Tac sfeertje”.